Jakubowice k. Annopola - Nadwiślańskie Spotkania Sobótkowe